Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Oikeudenkäynti 3 - L 17/2795, sivuston julkaisijan riitauttama perusteeton irtisanominen (12.5.2017-17.4.2020)

Haastehakemus ja asian valmistelu

Sivuston tekijä (työntekijä/kantaja) riitautti irtisanomisensa käräjäoikeudessa 12.5.2017. Käräjäoikeus toimitti haasteen viipymättä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle (työnantaja/vastaaja) ja edellytti vastausta viimeistään 12.6.2017. Työnantajan asianajaja, Dittmar & Indrenius Attorneys Ltd., pyysi vastaamiseen tuomarin mukaan poikkeuksellisen pitkää jatkoaikaa. Käräjäoikeus suostui työntekijän vastustuksesta huolimatta pyyntöön, ja antoi työnantajalle peräti 1 kk + 2,5 kk eli 28.8.2017 asti aikaa vastata haasteeseen.

Työnantajan lopulta vastattua, prosessi eteni. Käräjäoikeuden pyynnöstä työntekijä toimitti lisää kirjallisia todisteita 30.9.2017 ja työnantajalla olisi ollut mahdollisuus toimittaa todisteita 31.10.2017, mikäli sellaisia olisi ollut. Työntekijän toimitettua todisteet työnantajan toiminnasta, käräjäoikeus hiljeni täysin. Käräjäoikeus ei ollut enää yhteydessä työntekijään, eikä toimittanut aikataulua asiankäsittelyn jatkumisesta.

1. kät. Jaakko Turunen (☆ 12.5.2017 - ♺ n. 30.12.2018) - Asian valmistelu ei edennyt

Työntekijä tiedusteli 17.1.2018 asian käsittelyn jatkumisesta. Käräjäoikeus vastasi, että asiassa mahdollisesti järjestään valmisteluistunto ennen kesälomia. Käsittelyn jatkumisesta ei kuitenkaan ilmoitettu mitään, joten työntekijä tiedusteli asiaa uudelleen 4.4.2018. Tällä kertaa käräjäoikeus ei vastannut, joten vastausta jouduttiin karhuamaan 13.4.2018. Lopulta 16.4.2018 käräjäoikeus ilmoitti, ettei valmisteluistuntoa järjestetä luvatusti, vaan mahdollisesti syys-joulukuussa 2018.

Julkisuuslain rikkominen

Vielä vuosi kanteen nostamisen jälkeen ei käsittelyaikataulusta ollut mitään tietoa. Työntekijä pyysi 11.5.2018 sähköpostitse Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta yksinkertaista raporttia/listausta 12.5.2017-11.5.2018 vireille tulleiden asioiden julkisista tiedoista. Laamanni Anders Cederberg vastasi 25.5.2018 sähköpostitse, mutta ei toimittanut pyydettyjä tietoja. Hän epäili tietojen luovuttamisen olevan julkisuuslain vastaista sekä väitti tietojen saamisen tietojärjestelmästä olevan vaikea, työläs ja aikaa vievä prosessi. Tietojen toimittaminen vaatisi hänen mukaansa ylimääräistä työtä, jonka määrää hän ei pystynyt arvioimaan ja josta käräjäoikeus voisi veloittaa työntekijältä 50 €/h. Työntekijä ilmoitti 28.5.2018 pitävänsä tietopyyntönsä voimassa, mutta tietoja ei edelleenkään toimitettu. Sen sijaan käräjäoikeus ilmoitti 4.6.2018, että sen kalenterista oli yllättäen löytynyt vaihtoehtoisia aikoja valmistelukokouksen järjestämiseksi syyskuussa 2018.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / laamanni Anders Cederberg ei toimittanut pyydettyjä tietoja julkisuuslain mukaisesti. Hän ei myöskään toimittanut kirjallista päätöstä kieltäytymisestään, joten työntekijä pyysi tiedot Oikeusrekisterikeskuksesta. Oikeusrekisterikeskuksen mukaan pyydetyt tiedot ovat julkisia ja lisäksi niiden hakeminen tietojärjestelmästä Excel-taulukkoon on yksinkertainen, nopea ja rutiininomainen toimenpide, josta ei veloiteta. Oikeusrekisterikeskus toimitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 1.1.2012-31.5.2018 vireille tulleiden riita-asioiden julkiset otsikkotiedot nopeasti sähköpostitse.

Vuosia kestävät käsittelyajat joissain tapauksissa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsiteltyjen asioiden otsikkotiedoista ilmeni, että työsuhteen irtisanomista/purkamista koskevien asioiden käsittelyajat olivat huomattavan pitkiä - useita vuosia (taulukko). Laamanni Anders Cederberg kertoi aiemmin sähköpostissaan, että laajojen riita-asioiden, joihin perusteeton työsuhteen irtisanominenkin kuuluu, keskimääräinen käsittelyaika on useamman vuoden ajan ollut noin 12 kuukautta. Yleinen tieto on, että oikeuskäsittelyn viipyminen vaarantaa oikeusturvan.

Valmisteluistunto 20.9.2018 - Kät. Jaakko Turunen tuotti virheellisen pöytäkirjan

Valmisteluistunto järjestettiin lopulta 20.9.2018. Istunnossa käräjätuomari Jaakko Turunen ilmoitti mahdollisesta käräjätuomarin vaihtumisesta. Käräjäoikeus päätti jatkaa asian valmistelua vaikka se oli ollut työnantajalle myönnetyn jatkoajan ja kirjallisten lausumien jälkeen "lepäämässä" n. 11 kuukautta. Pääkäsittelyn päivämäärää ei päätetty, vaikka asia oli kokonaisuudessaan ollut vireillä jo vuoden ja neljä kuukautta. Oikeuskäsittelyn viipyminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Työnantajan kustannukset katetaan tässä tapauksessa koulutuksen järjestämiseen osoitetuista verovaroista. Laamanni Anders Cederbergin ajatuksia oikeuskäsittelyn kustannuksista Helsingin Uutisten haastattelussa.

Valmisteluistunnossa tuomari määräsi yllättäen prekluusioista, joiden asettamisen jälkeen osapuoli ei voi enää esittää uusia vaateita tai todisteita. Istunnossa työnantaja velvoitettiin yksilöimään valheellisia väitteitään lausumalla viimeistään 26.10.2018. Sen jälkeen työntekijän tuli lausua, eli toimittaa todisteita viimeistään 9.11.2018. Prekluusiot astuisivat voimaan kunkin osapuolen kohdalla tälle asetetun määräpäivän jälkeen joko 26.10. tai 9.11. Tuomari toimitti myöhemmin istunnon pöytäkirjan, jossa hän oli muuttanut työntekijän prekluusion alkamaan jo 26.10.2018. Tämä olisi estänyt työntekijää esittämästä todisteita lausumansa yhteydessä. Työntekijä puuttui käräjäoikeuden virheelliseen pöytäkirjaan, jolloin käräjätuomari Jaakko Turunen perusteli sitä (kirjoitus)virheellä. Turusen (kirjoitus)virhe korjattiin työlään ja kalliin prosessin jälkeen, mistä aiheutti pelkästään työntekijälle vähintään viiden sadan euron lisäkustannus. KRP:stä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen siirtyneen laamanni Anders Cederbergin käräjätuomarin, Jaakko Turusen, (kirjoitus)virhe, eli virkamiehen työssään tekemä virhe, olisi aiheuttaa oikeusturvaan vaikuttavan ongelman. Korjaus 10.11.2018: Aiemmin kerrottiin laamanni Anders Cederbergin tulleen käräjäoikeuteen RKP:stä. Kyseessä oli lyhenteisiin liittyvä virhe, joka on nyt korjattu.

2. kät./syyttäjä Camilla Oksanen (☆ n. 31.12.2018 - ♺ n. 31.8.2019) - Käräjätuomari vaihtui ilmoittamatta

Vaikka alkuperäinen tuomari Jaakko Turunen vastasi edelleen valmistelusta, hän ei toimittanut valmisteluistunnon jälkeen asian yhteenvetoa työntekijälle tarkastettavaksi, ei sopinut pääkäsittelyn järjestämisestä eikä ilmoittanut tuomarin vaihtumisesta. Turusen kadottua kuin autiomaahan, työntekijä tiedusteli asiasta Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta 31.12.2018. Poikkeuksellisen nopeassa vastauksessaan laamanni Anders Cederberg kertoi yllättäen, että asiassa oli jo määrätty uusi tuomari, Camilla Oksanen, ja että tämä olisi yhteydessä työntekijään. Camilla Oksanen toimi Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjänä.

Ex-laamanni Anders Cederberg oli sopinut nimikirjaotteen mukaan Camilla Oksasen kanssa määräaikaisesta virkasuhteesta ainoastaan 31.8.2019 asti. Cederbergin aiempi lainvastainen toiminta huomioiden oli perusteltua epäillä, että Cederberg ja Oksanen olivat sopineet asiasta jotain. Camilla Oksanen hävisikin kuvioista myöhemmin elokuussa 2019 aivan kuten Jaakko Turunen lähes vuotta aiemmin - hyvästejä jättämättä.

Toinen valmisteluistunto 17.4.2019 - Toistuvaa valmistelua ja tekaistuja lausuntoja

Camilla Oksanen horjutti toiminnallaan oikeuslaitoksen uskottavuutta entisestään. Hän järjesti 17.4.2019 asiassa jo toisen lukuisia tuhansia euroja kustannuksia aiheuttaneen valmisteluistunnon, jossa hän määräsi massiivisen seitsemän päivää kestävän pääkäsittelyn, mutta senkin vasta yli puolen vuoden päähän marras-joulukuulle 2019 ajalle, jolloin hän ei enää olisi käräjätuomarina. Normaalisti pääkäsittely seuraa nopeasti valmisteluistuntoa, ja laittomat irtisanomiset käsitellään muutaman tunnin kestävissä pääkäsittelyissä yhden päivän aikana. Pelkästä pääkäsittelystä tulee aiheutumaan arviolta 60.000,00 €:n kustannukset. Oksanen myös ilmoitti, että valmisteluistuntoja tullaan järjestämään vielä kolmas. Laki ei salli tarpeetonta valmistelua.

Oksanen ilmoitti, ettei hyväksy edellisen tuomarin ja hovioikeuden päätöksistä poiketen työntekijän toimittamia äänitodisteita ilman, että niistä järjestetään uudestaan kustannuksia aiheuttavaa lausumista. Tallenteet ovat hovioikeuden päätöksillä hyväksyttäviä todisteita. Lisäksi edellinen tuomari oli järjestänyt samasta asiasta kalliin lausumiskierroksen ja tehnyt kirjallisen päätöksen todisteiden hyväksymisestä. Oksanen hylkäsi työntekijän todisteen, mutta joutui pyörtämään päätöksensä työntekijän puututtua hänen toimintaansa. Tämän jälkeen Oksanen vielä salli työnantajan toimittaa allekirjoittamattomia ja päiväämättömiä "lausuntoja" käräjäoikeudelle. Työnantajan asianajaja Petteri Uoti väitti näiden prekluusion jälkeen toimitetujen lausuntojen olevan ex-kollegojen Sakari Castrenin ja Ella Lerkin "lausuntoja", jotka olisi toimitettu jo huhtikuussa 2017 työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisen lakimies Aki Eriksson kieltää tämän 9.8.2019 sähköpostiviestissään.

Lain mukaan valmistelu on saatettava loppuun viivytyksettä. Ex-laamanni Anders Cederbergin mukaan laajojen riita-asioiden käsittelyaika on n. 12 kuukautta. Camilla Oksasen toiminnan seurauksena asian valmistelu kestää ainakin kaksi vuotta ja kuusi kuukautta (2 v 6 kk), minkä jälkeen järjestetään ennen näkemättömän massiivinen ja ainakin viisikymmentä tuhatta euroa maksava pääkäsittely, jos järjestetään. Tämä vahingoittaa työntekijää ja hyödyttää työnantajaa.

Käräjäoikeuden mukaan Camilla Oksanen väitti mm. työntekijän asianajajan pyytäneen lykkäämään pääkäsittelyä

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden vt. hallintojohtaja Jaana Lehdon sähköpostiviestin perusteella kät./syyttäjä Camilla Oksanen ei ole puhunut totta käräjäoikeuden sisäisessä tutkinnassa. Lehdon mukaan Oksanen olisi kertonut, että pääkäsittely lykätty yli puolen vuoden päähän toisesta valmisteluistunnosta työntekijän asianajajan ja työnantajan asianajajan pyynnöstä. Todellisuudessa käräjätuomari Camilla Oksanen itse ja työantajan asianajaja Petteri Uoti / Dittmar & Indrenius kilvan kertoivat (YouTube-muistiinpanojen kohdassa 0:59:15-1:02:40), ettei heillä ole aikaa tai halua järjestää pääkäsittelyä ennen marraskuuta 2019.

Kihlakunnan syyttäjänä työskentelevä kät. Camilla Oksanen räjäytti kustannukset ja jätti kutsumatta työntekijän todistajat

Työnantajan ja käräjäoikeuden toiminnasta johtuen 12.5.2017 vireille tulleessa asiassa on 17.4.2019 mennessä syntynyt kustannuksia lähinnä Petteri Uoti / Dittmar & Indrenius'n, eli työnantajan asianajajan laskujen (zip-paketti) vuoksi vähintään 60.000,00 €, vaikka asia on vasta valmisteluvaiheessa. Lopuksi Camilla Oksanen vielä vahingoitti työntekijää jättämällä kutsumatta hänen todistajansa, vaikka asiasta sovittiin 17.4.2019 valmisteluistunnossa. Asia selvisi työntekijälle heinäkuussa. Koska todistajat olivat edelleen elokuussa 2019 kutsumatta, työntekijä toimitti heille tiedon, että Camilla Oksanen / Itä-Uudenmaan käräjäoikeus lähettää viralliset kutsut - ennemmin tai myöhemmin.

3. Jenny Öberg (☆ n. 2.9.2019 - ♺ n. 2.9.2019 ja ☆ 15.11.2019 - ) - Käräjätuomarin nimi vaihtui jälleen ilmoittamatta

Työntekijä tiedusteli 2.9.2019 käräjäoikeudesta, kuka toimii elokuun jälkeen asiassa tuomarina. Selvisi, että syyttäjä/käräjätuomari Camilla Oksanen oli hävinnyt ensimmäisen tuomarin, Jaakko Turusen, tavoin kuin henkäys Saharaan. Uudeksi tuomariksi oli käräjäsihteeri Outi Lindroosin mukaan nimitetty ensimmäistä päivää työpaikalla oleva Jenny Öberg. Ainakin korkeimmassa oikeudessa on joku Jenny Öberg. Jenny jäikin asian lyhytaikaisimmaksi "tuomariksi", eli hänen toimintansa päättyi ennen kuin se ehti alkaa.

Jenny koki kuitenkin "ylösnousemuksen" 15.11.2019, kun hän pullahti julkisuuteen Anders Cederbergin apuparina 15.11.2019 järjestetyssä oikeusoppineita pöyristyttäneessä asian ensimmäisessä pääkäsittelyssä. Tämä pääkäsittely oli outo, sillä siinä ei käsitelty varsinaista asiaa, mutta siitä aiheutui yli 20.000 euron kulut. Varsinainen asia käsiteltiin kuukausia myöhemmin toisessa pääkäsittelyssä.

4. Laamanni Anders Cederberg (☆ n. 3.9.2019 - ♺ ) - Käräjätuomarit vaihtuvat kuin sukat

Toinen käräjäsihteeri Linda Helenius ilmoitti 3.9.2019 sähköpostitse, että uusi tuomari olisikin entinen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni Anders Cederberg, ja että Outi Lindroos olisi virheellisesti väittänyt Jenny Öbergin olevan asiaa käsittelevä tuomari. Laamannina toimiessaan Anders Cederberg syyllistyi ainakin julkisuuslain rikkomiseen. Hän myös valitsi Jaakko Turusen ja Camilla Oksasen toimimaan asiassa käräjätuomareina aikana, jolloin käräjäoikeuden ja työnantajan toiminnasta johtuen aiheutettiin tavanomaisen riita-asian käsittelyn viivyttäminen vuosiksi ja kokonaiskustannusten räjähtäminen jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Johtava laamanni Timo Heikkinen valvoo virkavastuulla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa mm. lain soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta sekä käräjätuomareidensa - mm. Anders Cederbergin - toimintaa. Heikkinen on kuitenkin sähköpostitse kertonut, ettei hän katso olevansa vastuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden toiminnasta, mitä tulee Porvooseen. Erikoinen näkemys mieheltä, joka on kuitenkin laamanniksi suostunut.

Laamanni Cederberg jatkaa siitä, mihin hänen ohjauksessaan toiminut Camilla Oksanen lopetti

Cederberg aloitti asiassa käräjätuomarina 3.9.2019, ja hän valitsi kaikki ennen häntä asiaa käsitelleet tuomarit. Pelkästään syys-lokakuussa 2019 on tapahtunut niin paljon oikeusturvan kannalta vahingollista, ja vähintäänkin kymmenen tuhatta euroa kustannuksia aiheuttanutta toimintaa, ettei sitä ole mahdollista kuvata kuin tiiviisti luettelona.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia on tiedotettu. Jää nähtäväksi, puuttuuko RKP:n ministeri asiaan. Oikeusministeriöllä on suunnitteilla ns. "maalituslaki", joka estäisi virkamiesten ja poliitikkojen julkisesta toiminnasta julkisuuteen kertomisen. Henriksson ei tunnu pitävän virkamiesten toimintaa ongelmana, mutta siitä kertomista kylläkin.

17.4.2020 TUOMIO asiassa L17/2795 - Laiton irtisanominen

23.4.2020 Porvoossa ilmestyvä Uusimaa-lehti: "Careerialle 200.000,00 euron lasku laittomasta opettajan irtisanomisesta"

Työnantaja ei edes yritä saada valituslupaa

.