Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Kollegat

Liikelaitos Edupolissa esiintyi tarkoitushakuisia "kollegalausuntoja". Ei ole varmuutta ovatko lausuntojen antajiksi väitetyt henkilöt olleet tietoisia niistä, vai onko epävirallisia puheita tuotettu näennäiseen lausuntomuotoon heidän tietämättään. Tiimipäällikkö Riitta Malmberg on Ict:n koulutusalan Sakari Castrenin ja Marika Lindforsin mukaan käyttänyt ja muunnellut heidän yksityisiä sanomisiaan heidän siitä tietämättään. Lisäksi valikoituja kollegoja on pyydetty osallistumaan totuuden vastaisen tiedon levittämiseen. Yksi syy toimintaan osallistumiselle on pelko omasta asemasta. Toiminnasta saa myös henkilökohtaista hyötyä.

Yhdessä tapauksessa lähikollegat eli liikelaitos Edupolin Ict:n koulutusalan kouluttaja, avustava työntekijä sekä Teollisuuden palvelut -tiimin varatiimipäällikkö olisivat työnantajan mukaan kirjoittaneet nimettömiä "kollegalausuntoja" työsuojeluviranomaista varten. Työnantajan koostama hajanaisten tekstien kokoelma on sisällöltään totuuden vastainen ja tarkoitushakuinen. Tekstien sisällöstä on tunnistettavissa ainakin koulutussuunnittelijaksi ylennetty tekniikan AMK-insinööri Ella Lerkki sekä Teollisuuden palvelut -tiimin varatiimipäälliköksi ylennetty merkonomi/AMK-tradenomi Tiina Kuusisto, vastuullaan Ict:n sekä Sähkö ja automaation koulutusalat. Lisäksi ilman pedagogista pätevyyttä Ict:n kouluttajana toiminut sahateknikko (mekaaninen metsäteollisuus) Sakari Castrenin on kerrottu toiminnallaan tukeneen väärien tietojen levittämistä. Kollegat eivät ole vahvistaneet tai kieltäneet antaneensa lausuntoja, joten lausuntojen otaksutaan olevan heidän antamiaan.

Ella Lerkin lausunnot ovat erityisen mielenkiintoisia, sillä hän aloitti Ict:n koulutusalan kouluttajana 1.9.2016, ja työnantajan asiaton toiminta silloin koulutusalavastaavana työskennellyttä henkilöä kohtaan alkoi 2.9.2016. Ella Lerkin mukaan tiimipäällikkö Riitta Malmberg keskusteli hänen kanssaan koulutusalavastaavasta tämän siitä tietämättä. Vaikka Lerkki ei tuntenut kollegaansa tai työnantajan toimintahistoriaa, hän on antanut "lausunnossaan" ymmärtää mm. että:

Ella Lerkin lausunnot ovat kokonaisuutena varsin viihteellisiä. Työnantajan / hallintopäällikkö Kimmo Oravan ja tiimipäällikkö Riitta Malmbergin työsuojeluviranomaiselle toimittama alkuperäinen kollegojen "lausunnot" sisältävä dokumentti ohessa.

Tiina Kuusisto sen sijaan tuntee asiattoman toiminnan kohteeksi joutuneen kollegansa hyvin jo vuosien ajalta. Kuusisto on myös ollut aktiivinen yhteydenpitäjä, joten hän ei voi perustella osallistumistaan totuuden vastaisten lausuntojen antamiseen tietämättömyydellään. Hänen lausuntonsa perustuu lähinnä tavallisien työsähköpostien sisältöön, joissa mm. tiedustellaan, miksi Tiina Kuusisto ei kutsunut asiattoman toiminnan kohteeksi joutunutta kollegaansa koulutusalan kehittämistapaamiseen muiden kouluttajien mukana. Työyhteisön ulkopuolelle sulkemista viranomainen normaalisti pitää merkkinä häirinnästä. Kuusiston mukaan oheinen sähköpostiviesti oli ahdistava.

Myös assistentti Marika Lindfors, joka oli aiemmin työnantajan toiminnan kohteeksi joutuneen ystävä, on levittänyt väärää tietoa sosiaalisessa mediassa ainakin syyskuussa 2018. Hän on väittänyt työnantajan mustamaalaamaksi joutuneen kollegansa morkanneen työkavereita "blogissaan". Lindfors viitattaneen tähän sivustoon, joka ei sisällä yhtään paikkansa pitämätöntä tietoa, toisin kuin Ella Lerkin, Sakari Castrenin ja Tiina Kuusiston väitteet, joilla he ovat saavuttaneet henkilökohtaista hyötyä.

Tekaistut lausunnot toimintatapana

Työnantajan asianajaja toimitti jälkikäteen 16.4.2019 käräjäoikeuteen Ella Lerkin ja Sakari Castrenin päiväämättömän ja allekirjoittamattomat "lausunnot", jotka se väittää toimitetun huhtikuussa 2017 työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisen asianajaja Aki Eriksson kieltää tämän sähköpostiviestissään. Lerkin ja Castrenin lausunnot vaikuttaa koostetun sivussa esillä olevan nimettömän ja hallintopäällikkö Kimmo Oravan AVI:oon toimittaman "kollegalausunnot" -dokumentin sisällöstä. Dokumentti sisältää kiistatta myös Tiina Kuusistolta tavalla tai toisella saatua tekstiä. Voidaan kysyä, miksi työnantajan asianajaja Petteri Uoti / Dittmar & Indrenius ei toimittanut myös Tiinan "lausuntoa" käräjäoikeuteen saati kutsunut tätä todistajaksi. Lisäksi voidaan kysyä miksi työantaja muisti toimittaa "lausunnot" käräjäoikeuteen vasta sen jälkeen, kun ne julkaistiin täällä.

Myös aiemmissa tapauksissa on esiintynyt kollegojen lausuntoja ja todistuksia, joiden uskottavuus on ollut kyseenalainen. Yksi tällainen Kimmo Oravan ja Ulla Postin kautta esille tullut "kollegalausunto" julkaistaan vuonna 2013 laittoman irtisanomisen kohteeksi joutuneen luvalla. "Lausuntojen" lisäksi vuosina 2014-2016 käräjäoikeudessa käsiteltyjen tapausten yhteydessä on tullut vastaan yllättäviä nimiä mm. henkilöstöedustukseen läheisesti liittyen. Työnantajan tuomitsevat käräjäoikeuden päätökset L14/3559 sekä L14/468 (lainvoimainen Helsingin hovioikeuden päätöksellä S16/736) voi lukea Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden julkisista ja tilattavissa olevista tuomioista.

Liikelaitos Edupolin omistaneen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintaa johtaneille Hannu Moilasen (SDP) hallitukselle (2013-2017), uudelle Johan Söderbergin (RKP) / Roope Lenkkerin hallitukselle (2017- ) sekä syksyllä 2017 lakkautetulle Taru Tujusen (Kok.) valtuustolle on tiedotettu mm. syksyn 2017 aikana työnantajan asiattomasta toiminnasta. Kuntayhtymän luottamusmiesjohdon ei tiedetä puuttuneen oppilaitosjohdon toimintaan.

.

1 / 2
Kollega-lausuntoja
AVI-kollegat-lausuntoja
2 / 2
Tekstiä...
Ahdistavat emailit