Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Yleistä - Organisaatio ja johtaminen

Omistus, rahoitus ja valvonta

Liikelaitos Edupolin omisti Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymän omisti (18.2.2018) Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Sipoo sekä Porvoo, jonka omistusosuus oli suurin. Omistajakunnat nimittivät edustajansa kuntayhtymää johtavaan valtuustoon ja hallitukseen sekä tarkastuslautakuntaan.

Koulutuskuntayhtymä sai vuosittain kymmeniä miljoonia euroja julkista rahoitusta. Se myös omisti osakeyhtiöitä ja rahastoja. Kuntayhtymän ja osakeyhtiöiden luottamuselimissä oli lähinnä kuntapoliitikoista ja -virkamiehistä muodostuva omistajaedustusto, joka sai osallistumisestaan korvauksen.

Toimintaa valvoo tarkastuslautakunta. Lautakuntaa avustaa tilintarkastuspalvelut kuntayhtymälle toimittava BDO Audiator Oy. BDO Audiator on itsekin ollut viranomaisen tarkastuksen kohteena.

Omistajat tietoisia työnantajan toiminnasta

Asiattoman toiminnan kohteeksi joutunut työntekijä tiedotti asiasta marraskuussa 2016 ja tammikuussa 2017 yhtymävaltuuston ja -hallituksen sekä liikelaitos Edupolin johtokunnan puheenjohtajille. Työntekijä irtisanottiin 31.1.2017 tekaistulla perusteella rehtori Markku Kantosen, hallintopäällikkö Kimmo Oravan ja tiimipäällikkö Riitta Malmbergin läsnäollessa. Työntekijä teki koulutuskuntayhtymälle edullisen sovitteluesityksen: Rahallisen korvauksen sijaan hän edellytti omistajia tutkimaan esimiestensä toiminnan. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat eivät vastanneet sovitteluesitykseen, joten asia jätettiin 12.5.2017 käräjäoikeuden käsittelyyn.

Työntekijät tiedottivat elokuussa 2017 koulutuskuntayhtymän valtuustolle ja hallitukselle työsuojelutarkastuksista. Koulutuskuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttänyt yhtymävaltuusto lakkautettiin syys-/lokakuussa 2017 sekä vuodesta 2013 toiminut yhtymähallitus vaihdettiin kokonaisuudessaan. Työnantaja ei reagoinut työsuojelutarkastuksiin, vaikka työsuojeluviranomaisen mielestä työnantaja ei noudattanut lainsäädäntöä.

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen lisäksi liikelaitos Edupolin toimintaa johti liikelaitos Edupolin johtokunta. Toimintaa valvoi tarkastuslautakunta.

.