Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Lain noudattaminen

Tuomiot työsopimuslain rikkomisesta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / liikelaitos Edupoli on tuomittu käräjäoikeudessa korvauksiin vuosina 2012 ja 2013 tapahtuneista työsopimuslain rikkomisista, joita käsiteltiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa vuosina 2014-2016. Epäselviä tapauksia on ollut enemmän. Vain harva työntekijä uskaltaa vaatia työnantajaa vastuuseen epäasialliseksi kokemastaan toiminnasta. Sivuston julkaisemisen aikaan maaliskuussa 2018 on tapauksia, joiden käräjäoikeuskäsittely on kesken.

Yt-menettelystä annetun lain rikkominen

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä / liikelaitos Edupolissa on käyty useita YT-neuvotteluja. Työnantaja julistaa neuvottelut salaisiksi eikä henkilökunta saa pyynnöstä huolimatta tietoa neuvottelun sisällöstä ja perusteista lopputuloksia lukuunottamatta. Syksyllä 2016 tuotannollisin ja taloudellisin perustein käydyssä YT-neuvottelussa kokoaikaiseksi vakiintuneita työsuhteita osa-aikaistettiin ilman YT-neuvottelua, mikä on vastoin lakia. Työnantaja solmi ennen ja jälkeen YT-neuvottelun uusia työsuhteita ainakin yhden irtisanotun kouluttajan työtehtäviä tekemään. YT-neuvottelun tiedotustilaisuudessa työntekijä kysyi liiketoimintajohtaja Riitta Laukkaselta, oliko henkilökunnalle esitetyissä talousluvuissa mukana kaikki valtiolta saadut tulot. Riitta Laukkanen myönsi, että luvuissa oli tulot vain osittain. Työntekijä irtisanottiin kolme kuukautta YT-neuvottelun päättymisen jälkeen tekaistulla perusteella. Sitä ennen häneen kohdistettiin voimakasta asiatonta toimintaa. Rehtori Markku Kantonen ilmoitti 31.1.2017 henkilökunnalle liikelaitos Edupolin tuloksen olleen 825 000 € vuonna 2016.

Viranomaisen havaitsema työsuojelusta annetun lain rikkominen

Liikelaitos Edupolissa on tehty ainakin kaksi työsuojelutarkastusta vuosina 2016-2017. Työsuojelutarkastuksen aloittamisen edellytys on, että viranomainen arvioi sille toimitetun näytön perusteella, että työnantaja ei ole noudattanut lakia. Työsuojelun valvontaohjeet on luettavissa Aluehallintoviraston/Työsuojelun sivulta. Molemmissa tapauksissa viranomaisen mielestä työnantajan ei noudattanut lakia. Työsuojelutarkastuksista tarkemmin Työsuojelutarkastukset-osiossa.

.