Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Yhtymähallitus 2013 – syyskuu 2017

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymää johti 2013 – syyskuu 2017 Hannu Moilasen (SDP) yhtymähallitus, kunnes se yllättäen vaihdettiin. Hallituksen kaikkien jäsenten vaihtaminen kerralla ei liene tyypillistä. Hallituksen jäsenille tiedotettiin liikelaitos Edupolin johtamisesta ja työsuojelutarkastuksista elokuussa 2017.

Hallituksen puheenjohtaja, Hannu Moilanen, toimi 2013-2017 voimassa olleen hallintosäännön mukaan johtavan rehtorin, Markku Kantosen, esimiehenä. Hallintosääntöä muutettiin 22.11.2017 siten, ettei siitä käy selvästi ilmi, kuka toimii johtavan rehtorin/kuntayhtymän johtajan esimiehenä. Yhtymähallitus kuitenkin johtaa kuntayhtymän toimintaa jatkossakin. Hannu Moilasen hallituksen aikana vuosina 2013-2017 oli useita tapauksia, joita käsiteltiin/käsitellään oikeus- ja työsuojeluviranomaisessa, ja joissa viranomainen on havainnut työnantajan rikkoneen lakia. Moilaselle myönnettiin 6.12.2017 ansiomerkki toiminnastaan koulutuksen parissa.

Yhtymähallituksen jäsenet kaudella 2013 – syyskuu 2017

Pääosin kuntapoliitikoista muodostuneen yhtymähallituksen jäsenet 3.4.2017:

Työnantaja/Hannu Moilasen hallitus on haastettu toukokuussa 2017 käräjäoikeuteen vastaamaan liikelaitos Edupolin työntekijäänsä kohdistamasta toiminnasta. Moilasen hallituksen jäsenet vapautettiin syksyllä 2017 tehtävistään koulutuskuntayhtymän hallituksessa.


Yhtymähallitus lokakuu 2017 – 31.12.2018

Edellisen hallituksen vapauduttua tehtävistään, omistajakunnat nimittivät uuden yhtymähallituksen lokakuussa 2017. Ainakin kaksi työntekijää tiedotti uudelle Johan Söderbergin (RKP) johtamalle hallitukselle työnantajan toiminnasta ja työsuojelutarkastuksista. Hallitus oli tietoinen, että työsuojeluviranomaisen mielestä liikelaitos Edupolissa ei noudatettu työsuojelusta annettua lainsäädäntöä.

Uudessa hallituksessa oli useampia juridisen koulutuksen saaneita, ainakin Porvoon kaupungin lakimies/vs. hallintojohtaja Roope Lenkkeri sekä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessakin työskennellyt Loviisan kaupungin hallintojohtaja Kristina Lönnfors. Uuden hallituksen ei tiedetä puuttuneen liikelaitos Edupolin johtamisessa esiintyneisiin viranomaisen havaitsemiin puutteisiin.

Yhtymähallituksen jäsenet kaudella lokakuu 2017 –

Uudessa yhtymähallituksessa oli useita omistajakuntien ylimpään virkamiesjohtoon kuuluvia. Pääosin kuntapoliitikoista ja -virkamiehistä muodostuneen uuden yhtymähallituksen jäsenet 11.2.2018:

Työnantaja/Johan Söderbergin hallitus on haastettu maaliskuussa 2018 käräjäoikeuteen vastaamaan liikelaitos Edupolin työntekijäänsä kohdistamasta toiminnasta. RKP:n edustajat jäivät pois hallituksesta toukokuussa 2018. Johan Söderberg jätti paikkansa hallituksen puheenjohtajana ja siirtyi EdupoliPointCollege Oy:n hallitukseen. Myös Loviisan hallintojohtaja Kristina Lönnfors luopui paikastaan hallituksessa. Hallituspaikkansa jättäneiden tilalle valittiin uudet edustajat, ja hallituksen puheenjohtajan tehtävä siirtyi Porvoon kaupungin lakimies/vs. hallintojohtaja Roope Lenkkerille.

.

1 / 3
Email
Tiedote KKY:n johdolle 21.11.2016
2 / 3
Email
Tiedote KKY:n johdolle 29.1.2017
3 / 3
Email
Tiedote KKY:n johdolle 14.11.2017