Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Toiminnan laatu

Liikelaitos Edupolin kustannusrakenne aiheutti ihmetystä ns. yleiskustannusten osuuden vuoksi. Yksinkertaistettuna tämä tarkoitti, että opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön, opettamiseen ja tutkinnon suorittamisen ohjaamiseen osoitettava osuus tuloista olisi voinut olla isompikin. Asiaa on ihmetelty mm. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän sisällä.

Kustannusrakenne aiheutti paineen kouluttajille, joiden olisi pitänyt voida tarjota laadukasta opetusta opiskelijoille. Työnantajan ja esimiesten kouluttajiin kohdistama toiminta, mm. de facto kokoaikaisten kouluttajien osa-aikaistaminen syksyllä 2016, aiheutti ongelmia opetuksen järjestämiseen siinä määrin, että opiskelijat joutuivat tekemään valituksen viranomaiselle koulutuksen laadusta. Tämä koski tiimipäällikkö Riitta Malmbergin johtaman Teollisuuden palvelut -tiimin työvoimakoulutusta.

"Opetusta ykkösellä"

Liikelaitos Edupolin liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen ohjeisti opetushenkilöstölle, että opetusta tulisi antaa ainoastaan ”ykkösen edestä”, eli minimimäärä. Tutkinnon suorittaminen arvioitiin asteikolla 1-3. Taso 1 tarkoittaa pääsääntöisesti, että henkilö ei kykene itsenäiseen työskentelyyn. Tässä on tutkintokohtaisia eroja.

Useampi työntekijä tiedotti syksyllä 2017 yhtymähallituksille työnantajan toiminnasta ja työsuojelutarkastuksista. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lokakuussa 2017 aloittanut uusi yhtymähallitus on tämän jälkeen muuttanut liikelaitos Edupolin liiketoimintajohtajan viran koko koulutuskuntayhtymän liiketoimintajohtajan viraksi. Riitta Laukkanen jatkoi kuntayhtymän liiketoimintajohtajana ja myöhemmin EdupoliPointCollege Oy:n hallitus (pj. Johan Söderberg, RKP) nimitti hänet 1.1.2019 aloittavan oppilaitos Careerian apulaisrehtoriksi.

.