Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Hallintopäällikkö Kimmo Orava

Rehtorin läheisen alaisen hallintopäällikkö Kimmo Oravan toimintaa on arvosteltu. Orava mm. tuotti työnantajan edustajana selvityksiä työsuojelu- ja oikeusviranomaisille. Kimmo Oravan selvitykset ovat lausuntojen mukaan sisältäneen totuudenvastaisia väitteitä.

Viranomaisen harhauttaminen

Esimerkkinä liikelaitos Edupolissa 2016-2017 suoritettu työsuojelutarkastus, jossa viranomainen lähetti työnantajalle selvityspyynnön. Kimmo Oravan vastaus oli niukka, sisälsi totuuden vastaista tietoa eikä hän vastannut kaikkiin kysymyksiin. Orava viittasi vastauksensa liitteenä olleeseen tiimipäällikkö Riitta Malmbergin nimissä tehtyyn dokumenttiin, jonka työntekijä todisti viranomaiselle sisältävän runsaasti totuuden vastaista sisältöä. Lisäksi Kimmo Orava toimitti vastauksessaan nimettömiä "kollegalausuntoja". Perättömien lausuntojen tuottamista on tapahtunut liikelaitos Edupolissa aiemminkin tilanteissa, joissa työtekijät ovat vaatineet työnantajaa vastuuseen toiminnastaan.

Epämääräiset selvitykset

Kimmo Oravan aiemmin oppisopimustoimistossa työskennellyt vaimo Hilkka "Hilu" Orava aktivoitui rehtori Markku Kantosen viimeisenä virkavuotena 2017 pyrkimään kuntapolitiikkaan Porvoon Kokoomuksen riveissä. Hilu Oravan nimi on kirjallisen lausunnon mukaan ollut esillä Ict:n koulutusalan assistentin kautta. Tämän tultua ilmi assistentti on sähköpostissaan kieltänyt Hilkka Oravan arvostelleen työntekijää, ja perustellut asiaa väärinkäsityksellä. Kimmo Oravan kautta esiin tulleita kyseenalaisia väitteitä on esiintynyt eri henkilöiden kohdalla aiemminkin.

Joustavuus julkisuuslain tulkitsemisessa

Työntekijöiden vaadittua työnantajaa vastaamaan toiminnastaan, on hallintopäällikkö Kimmo Orava tilannut ilman kilpailutusta n. 80.000,00 €:lla lakipalveluita Dittmar & Indrenius nimiseltä toimijalta. Oravan mukana kilpailutusta ei tarvita, mikä voi pitää paikansa. Ulkopuolinen henkilö oli sähköpostitse pyytänyt palveluiden kilpailuttamiseen, tilaamiseen ja laskutukseen liittyviä julkisia tietoja ilman, että niitä olisi toimitettu julkisuuslain mukaisesti. Asian tultua ilmi, sivuston ylläpitäjä on vaatinut koulutuskuntayhtymän puheenjohtaja Roope Lenkkeriltä ja omistajakunnilta tietojen luovuttamista tietopyynnöllään, jonka liitteenä on ulkopuolisen henkilön aiemmin tekemä tietopyyntö sekä Dittmar & Indrenius -toimijan lähettämät erittelemättömät laskut zip-paketissa.

Omistajien edustajille, yhtymävaltuustolle sekä edelliselle ja nykyiselle hallitukselle, on tiedotettu työnantajan toiminnasta. Lokakuussa 2017 aloittanut uusi yhtymähallitus on tämän jälkeen nimittänyt Kimmo Oravan koulutuskuntayhtymän johtajaksi sekä vahvistanut Oravan aseman Edupoli Oy:n toimitusjohtajana. Tämän lisäksi EdupoliPointCollege Oy:n hallitus (pj. Johan Söderberg, RKP) nimitti hänet 1.1.2019 aloittavan oppilaitos Careerian talousjohtajaksi.

.

1 / 3
Lausunto mustamaalaamisesta
Lausunto mustamaalaamisesta
2 / 3
Tekaistu lausunto
Tekaistu lausunto
3 / 3
Viranomaisen harhauttaminen
Viranomaisen harhauttaminen