Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Sivuston tekijä

Sivuston tekijä/työntekijä työskenteli liikelaitos Edupolissa vuosina 2011-2017 Ict:n koulutusalalla kouluttajana ja koulutusalavastaavana. Hänen esimiehiltään, kollegoiltaan ja opiskelijoilta saamansa palaute oli keskimääräistä parempi vaikka häntä kuormitettiin kohtuuttomalla työmäärällä. Hänen vastuulleen jäi vuosina 2015-2017 Ict:n koulutusalan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintojen vaativien sisältöjen kouluttaminen, sillä kouluttajien määrä oli vähentynyt, eivätkä lähinnä Microsoft Office -sisältöjä kouluttaneet kollegat olleet halukkaita osallistumaan enemmän tutkintotavoitteisten sisältöjen opetustyöhön. Työntekijä toimi tammikuusta 2015 - marraskuuhun 2016 Ict:n koulutusalavastaavana, mistä hän sai kiitosta. Hänen työmääränsä vastasi vähintään kahden henkilön työkuormaa, mutta hänen esimiehenään vuosina 2015-2017 toiminut Riitta Malmberg ei pyynnöistä huolimatta järjestänyt soveltuvaa lisäresurssia osallistumaan tieto- ja viestintätekniikan tutkintotavoitteiseen opetustyöhön ennen kuin 1.9.2016. Työnantajan asiaton toiminta työntekijää kohtaan alkoi 2.9.2016.

Kollega- ja opiskelijalausuntojen mukaan sivuston tekijä tunnettiin Edupolissa pätevänä, kykenevänä ja avuliaana työkaverina. Myös rehtori Markku Kantonen ja tiimipäällikkö Riitta Malmberg totesivat vielä 12.10.2016 ja 31.1.2017 hänen olevan pätevä ja osaava työssään. Lähimmät kollegat Ict:n koulutusalalla arvioivat vielä lokakuussa 2015, että hänen käyttäytymistään kuvasivat parhaiten mm. sanat:

Sivuston tekijän kiinnitettyä elo-/syyskuussa 2016 huomiota työnantajan ja esimiestensä toimintaan, hänestä alettiin levittämään vääriä tietoja työyhteisössä ja sen ulkopuolella. Yhtäkkiä työnantajan/tiimipäällikkö Riitta Malmbergin nimissä tuotettujen tekaistujen dokumenttien mukaan kyseinen henkilö olisi kiusaava, aggressiivinen hirviö, ja olisi ollut sitä jo vuosia. Työnantaja on harjoittanut vuosien varrella asiatonta toimintaa myös muita työntekijöitä kohtaan.

Sivuston tekijä vaati työnantajaa ja omistajien edustajia tutkimaan asian. Tutkimisen sijaan työntekijään kohdistettu mustamaalaaminen jatkui ja hänet irtisanottiin tekaistulla perusteella 31.1.2017 (31.3.2017). Irtisanominen on riitautettu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 12.5.2017, minkä käsittely on sivuston julkaisemisen aikaan kesken.

Ohessa esimerkkejä lähi- ja muiden kollegojen sekä opiskelijoiden näkemyksistä sivuston tekijästä.

.

1 / 3
Lähikolleka-arvio
Lähikollegojen arvio
2 / 3
Henkilöstöarvio
Henkilöstölausunto
3 / 3
Opiskelija-arvio
Opiskelijalausunto