Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen

Liikelaitos Edupolin liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen on liitetty useisiin asiattomiin tekoihin, jotka ovat kohdistuneet henkilöstöön. Työsuojeluviranomaisen mielestä hän on osallistunut häirintämielessä tehtyihin tekoihin, joista työnantaja on saanut viranomaiselta vakavia kehotuksia. Hän on myös ollut tietoinen työnantajan toimintatavasta tuottaa työntekijöistä heidän siitä tietämättään totuuden vastaisia lausuntoja. Riitta Laukkanen on lisäksi osallistunut väärän tiedon levittämiseen työyhteisön ulkopuolelle.

Erityisen vakavaa on työpaikalle luotujen työhyvinvointijärjestelmien hyväksikäyttö. Liikelaitos Edupolissa oli käytössä varhaisen puuttumisen malli, jonka virallinen tarkoitus oli edistää työhyvinvointia. Mallia käytettiin kuitenkin huomattavan paljon työnjohdollisiin tarkoituksiin, ja usein sen käyttöönotto ennakoi varoituksen antamista. Liikelaitos Edupolissa annettiin varoituksia kyseenalaisin perustein, ja Riitta Laukkanen oli tähän usein osallisena varsinkin vuosina 2016-2017. Liikelaitos Edupolin silloisen johtokunnan puheenjohtaja Ulf Backmanin, yhtymähallituksen puheenjohtaja Hannu Moilasen ja rehtori Markku Kantosen tietoon tuotiin Riitta Laukkasen kyseenalainen toiminta, mutta he eivät tutkineet asiaa. Työsuojeluviranomainen on huomauttanut työantajaa siitä, ettei se ole tutkinut esimiesten moitittavaksi koettua toimintaa.

Omistajien edustajille, yhtymävaltuustolle sekä edelliselle ja nykyiselle hallitukselle, on tiedotettu työnantajan toiminnasta. Lokakuussa 2017 aloittanut uusi yhtymähallitus on tämän jälkeen vahvistanut liiketoimintajohtajan viran siirtämisen koulutuskuntayhtymän viraksi. Riitta Laukkanen jatkoi kuntayhtymän liiketoimintajohtajana ja myöhemmin EdupoliPointCollege Oy:n hallitus (pj. Johan Söderberg, RKP) nimitti hänet 1.1.2019 aloittavan oppilaitos Careerian apulaisrehtoriksi.

.