Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Yleistä - Työnantajantoiminta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistaman liikelaitos Edupolin johtamiskulttuuri muodostui rehtori Markku Kantosen aikana. Kantonen toimi myös kuntayhtymän johtavana rehtorina, läheisinä alaisinaan hallintopäällikkö Kimmo Orava ja liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen. Kantosen, Oravan ja Riitta Laukkasen aikana esiintyi epäselvissä olosuhteissa tapahtuneita irtisanoutumisia tai irtisanomisia sekä muuta epäasiallista toimintaa, jota on käsitelty työsuojeluviranomaisessa sekä käräjä- ja hovioikeudessa.

Virkamiehet ja poliitikot kunnallisten organisaatioiden johdossa

Koulutuskuntayhtymää johtaa valtuusto ja hallitus - liikelaitos Edupolia lisäksi johtokunta. Markku Kantosen esimiehinä toimivat vuosina 2013-2017 johtokunnan puheenjohtaja Ulf Backman (RKP) ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hannu Moilanen (SDP). Kuntayhtymän ylintä valtaa käytti Taru Tujusen (Kok.?) valtuusto. Ulf Backmanilla on takanaan ura mm. koulutuskuntayhtymän tilintarkastajien puheenjohtajana sekä Porvoon kaupungin suurimman ammattiyhdistyksen, toimihenkilöyhdistys Jytyn, puheenjohtajana. Myös Hannu Moilanen hoitaa työntekijöiden asioita Suomen suurimmassa hyvinvointialojen ammattiliito JHL ry:ssä (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto).

Lokakuussa 2017 kuntayhtymän johtoon siirtyi Johan Söderbergin (RKP) / Roope Lenkkerin (?) hallitus. Samalla kuntayhtymän valtuusto lakkautettiin, jolloin sen tehtävät ja vastuut siirtyivät omistajakuntien kunnanvaltuustoille.

Pelko johtamisen välineenä

Työntekijät varoivat nostamasta ongelmia julkiseen keskusteluun. Työntekijöitä on joutunut esimiesten toiminnan välineiksi tavalla, jonka he ovat kertoneet kokeneensa ahdistavaksi. Kollegojen mukaan heitä on käytetty tietämättään työnantajan kirjoittaessa kyseenalaisia muistioita ja lausuntoja. Myös Markku Kantonen on osallistunut muunnellun ja tarkoitushakuisen tekstin tuottamiseen. Vastauksessaan työsuojeluviranomaiselle työnantajan / Kimmo Oravan näkemys on päinvastainen: ”Edupolissa on hyvin avoin toimintakulttuuri ja Edupolissa, jos missä, voi ja saa nostaa esille epäkohtia ja antaa kehitysehdotuksia”.

Markku Kantonen - jäätyään eläkkeelle 31.7.2017 - jatkoi sivutoimisena asiantuntijana vuoden loppuun. Asijantuntia Kantosen työsuhde päättyi 31.12.2017. Hallintopäällikkö/johtaja Kimmo Orava ja liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen jatkoivat kuntayhtymässä. He siirtyivät 1.1.2019 aloittaneeseen oppilaitos Careeriaan sen omistajan, EdupoliPointCollege Oy:n (pj. Johan Söderberg, RKP), päätöksellä.

.