Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Tarkastuslautakunnat 2013 – 2020

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen ja valtuuston johtamaa toimintaa valvoo tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakuntia on avustanut tilintarkastuspalvelut kuntayhtymälle toimittava BDO Audiator Oy. BDO Audiator on ollut itsekin viranomaisen tarkastuksen kohteena.


Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2013 – 2016

Kirjoittajan käsityksen mukaan Pirkko Buddaksen johtama tarkastauslautakunta jatkoi vielä vuoden 2017 puolella. Lautakunnan tarkastama viimeinen vuosi oli 2016, mutta uusi tarkastuslautakunta aloitti varsinaisen toimintansa vasta 2018. Vuosina 2013-2017 kuntayhtymässä esiintyi ainakin henkilöstöön kohdistunutta viranomaisen mielestä lainvastaista toimintaa.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2013-2016:


Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2017 – 2020

Uuden tarkastuslautakunnan valinta myöhästyi. Syy tähän ei ole kirjoittajan tiedossa. Toimikaudelle 2017-2020 valitun mutta vasta 2018 varsinaisen toimintansa aloittaneen tarkastuslautakunnan kokoonpano poikkeaa edellisestä sikäli, ettei koulutuskuntayhtymällä ollut enää valtuustoa. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään sovellettiin aiemmin tarkastuslautakuntia käsittelevää kuntalain 121 §:ää, jonka mukaan tarkastuslautakunnan valitsee valtuusto. Lisäksi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kuntayhtymän valtuusto oli lakkautettu jo syksyllä 2017, joten kirjoittajan käsityksen mukaan koulutuskuntayhtymän valtuuston tehtäviä hoitivat omistajakuntien valtuustot. Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat eivät ainakaan kotikuntiensa Loviisan ja Askolan sivujen (10.2.2019) mukaan toimi valtuutettuina. Kirjoittaja ei tiedä, edellytetäänkö sitä.

Anne Sokka-Tuomalan johtaman tarkastuslautakunnan kullekin jäsenelle on tiedotettu viranomaisen mielestä lainvastaisesta työsuojeluun liittyvästä toiminnasta. Tarkastuslautakunta ei ole reagoinut saamaansa tietoon. Se, kuuluuko asia tarkastuslautakunnan toimivallan piiriin, ei ole kirjoittajan tiedossa. Henkilöstö käsitellään omana kappaleenaan ainakin vuoden 2015 tarkastuskertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 11.2.2018:

.

1 / 2
Kollega-lausuntoja
Hidas käynnistyminen
2 / 2
Tekstiä...
Tiedote, johon ei vastattu