Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Työsuojelutarkastus 2

Työntekijään kohdistettiin työnantajan asiatonta toimintaa hänen kiinnitettyään huomiota syksyllä 2016 tapahtumiin työyhteisössä. Työntekijä teki lokakuussa 2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle (työsuojeluviranomainen) valvontapyynnön. Työnantajan toiminta oli vastaavaa kuin Työsuojelutarkastus 1:ssä, mutta voimakkaampaa, mikä myös näytettiin työsuojeluviranomaiselle. Tarkastus valmistui kesäkuussa 2017. Tarkastuskertomus toimitettiin työntekijälle heinäkuun aikana työsuojelutarkastajan jäätyä vuosilomalleen.

Esimerkkejä työantajan toiminnasta tapaukseen liittyen:

Työntekijöihin, jotka eivät pelkää vaatia työnantajaa vastuuseen asiattomasta toiminnastaan, kohdistetaan tavallista voimakkaampia toimenpiteitä. Työnantajan on todistajien mukaan mm. myöhemmin levittänyt perusteetonta huhua, että työntekijällä olisi mielenterveysongelma.

Työsuojeluviranomaisen näkemys

Työsuojelutarkastaja Irmeli Kurikan näkemyksen mukaan työnantaja ei ollut noudattanut lainsäädäntöä, aloitti työsuojelutarkastuksen ja lähetti työnantajalle yksilöityjä kysymyksiä sisältävän selvityspyynnön kuormittamisen, häirinnän ja työsyrjinnän osalta. Työnantaja viivytteli vastaamista eikä vastannut tarkastajan kaikkiin kysymyksiin. Viranomainen ei vaatinut työnantajaa vastaamaan kysymyksiin. Hallintopäällikkö Kimmo Oravan ja tiimipäällikkö Riitta Malmbergin nimissä annettu vastaus ei perustunut tosiasioihin eikä sisältänyt viranomaiselta saadun tiedon mukaan todisteita väitteiden tueksi.

Työnantajan vastaus oli törkeä. Siinä luotiin työntekijästä mielikuvaa häirikkönä, vaikka vielä lokakuussa 2015 lähikollegojen mielestä häntä kuvasivat parhaiten sanat: ystävällinen, huolehtiva, muodollinen, puhelias, yhteistyöhaluinen, ajatteleva ja jämäkkä. Työsuojelutarkastaja oli tietoinen tästä.

Työsuojeluviranomaisen mielestä työnantajan toiminta rikkoi lakia ainoastaan siltä osin, kun se laiminlöi lakiin perustuvan velvollisuutensa selvittää tapahtumia. Viranomainen antoi työnantajalle kirjallisen toimintaohjeen. Työsuojelutarkastaja kertoi työntekijälle, että hän olisi antanut toimintaohjetta voimakkaamman kehotuksen, mikäli työnantaja ei olisi irtisanonut työntekijää työsuojelutarkastuksen aikana. Työntekijä irtisanottiin tekaistulla perusteella tammikuussa 2017.

Muistutus työsuojelutarkastuksesta

Työntekijä teki muistuksen työsuojelutarkastaja Irmeli Kurikan tekemään tarkastukseen liittyen. Muistutuksessa tiedusteltiin miksi mm. alla lueteltu työnantajan toiminta ei viranomaisen mielestä ole moitittavaa:

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelun johtaja Kaarina Myyri-Partanen ja lakimies Mari Leinonen vastasivat muistutukseen, mutta eivät ottaneet kantaa tarkastuksen sisältöön. Tapaukseen tutustuneiden mielestä työsuojeluviranomaisen näkemys oli hämmentävä työntekijän ja työnantajan viranomaiselle toimittamaa aineistoa objektiivisesti arvioiden.

Kaarina Myyri-Partanen: AVI/työsuojelun juridista osaamista vahvistettu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työlainsäädännön osaamista on Kaarina Myyri-Partasen mukaan vahvistettu myöhemmin vuonna 2018 palkkaamalla virkarikostuomion jälkeen irtisanottu virkamies työsuojelun lakimieheksi. Kaarina Myyri-Partasen mielestä rikostuomio ei heikennä virkamiehen luotettavuutta.

Ennen median ja myöhemmin poliisin tutkinnan kohteeksi joutumistaan AVI:n uusi lakimies oli tuonut esille huolensa rakenteellisesta korruptiosta Suomessa.

Jatkotoimet

Tarkastuskertomuksen antamisaikaan Taru Tujusen (Kok.) johtamalle yhtymävaltuustolle ja Hannu Moilasen (SDP) johtamalle yhtymähallitukselle tiedotettiin tarkastuksesta ja työnantajan toiminnasta. Niiden ei tiedetä reagoineen virkamiesjohdon toimintaan tai viranomaisen näkemykseen, että työnantaja ei noudattanut lakia asioiden selvittämisen osalta.

Yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle tehtiin keväällä 2017 sovitteluesitys perusteettomaan irtisanomiseen liittyen. Sovitteluesitys oli työnantajalle edullinen, sillä perusteettomasti irtisanotun työntekijän neuvotteluesityksen keskeisin osa oli työnantajan toiminnan selvittäminen, ei rahallinen korvaus. Työnantaja - valtuusto ja hallitus - eivät vastanneet sovitteluehdotukseen. Hallintopäällikkö Kimmo Orava ja rehtori/johtava rehtori Markku Kantonen ilmoittivat, että työnantaja ei neuvottele.

Myös lokakuussa 2017 aloittaneelle Johan Söderbergin (RKP) / Roope Lenkkerin (?) johtamalle uudelle yhtymähallitukselle on tiedotettu työnantajan toiminnasta. Sen ei tiedetä reagoineen virkamiesjohdon toimintaan.

Työnantaja on haastettu 12.5.2017 käräjäoikeuteen vastaamaan toiminnastaan.

.