Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Rehtori Markku Kantonen

Opetusneuvos Markku Kantonen oli liikelaitos Edupolin rehtori ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtava rehtori 31.7.2017 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Uusi johtava rehtori, Pentti Suursalmi, solmi opetusneuvos Kantosen kanssa sivutoimisen työsopimuksen ajalle 7.8.-31.12.2017. Lokakuussa 2017 aloittanut uusi yhtymähallitus kiinnitti asiaan huomioita, eikä Kantosen kanssa tehtyä sopimusta kirjoittajalla olevien tietojen mukaan jatkettu.

Markku Kantosen toimintaa on kritisoitu. Hän oli päätöksentekijänä osallisena 2012 ja 2013 tapahtuneissa työsopimuslain vastaisessa toiminnassa, joista työnantaja tuomittiin korvauksiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hän myös jätti syksyllä 2016 tutkimatta alaistensa liiketoimintajohtaja Riitta Laukkasen ja tiimipäällikkö Riitta Malmbergin asiattoman toiminnan, mistä hänelle oli toimitettu näyttö. Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan työnantaja ei noudattanut lakia jättäessään selvittämättä tapahtumia.

Lisäksi Kantonen osallistui kiistanalaisen varoituksen antamiseen alaiselleen vuonna 2016. Asiaan liittyi myös mm. liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen. Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan toiminta tehtiin häirintämielessä.

Omistajien edustajille, yhtymävaltuustolle sekä edelliselle ja nykyiselle hallitukselle, on tiedotettu työnantajan toiminnasta. Omistajien ei tiedetä puuttuneen toimintaan.

.