Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Yleistä - Työsuojelutarkastukset

Liikelaitos Edupolissa on suoritettu työsuojelutarkastuksia. Työantajan asiattoman toiminnan kohteeksi joutuneet eivät yleensä kerro asiasta, joten tarkastukset eivät tule yleiseen tietoon. Viranomaistoiminta on lähtökohtaisesti julkista.

Työsuojeluviranomaisen syyskuussa 2016 - elokuussa 2017 tekemissä pitkäkestoisissa työsuojelutarkastuksissa selvitettiin työnantajan toimintaa kuormittamisen, häirinnän ja työsyrjinnän osalta. Kuormittaminen ja häirintä ovat työsuojelurikkomuksia, syrjintä on työsuojelurikos. Molemmissa tapauksissa viranomaisen mielestä työnantaja ei noudattanut lakia, ja sille annettiin velvoittavia toimintaohjeita ja kehotuksia muuhun kuin työsyrjintään liittyen. Sekä Hannu Moilasen (2013-2017) että Johan Söderbergin/Roope Lenkkerin (2017-2018) hallitukset olivat tietoisia työsuojelutarkastuksista.

Työntekijät tiedottivat työsuojeluprosesseista ensimmäisen kerran marraskuussa 2016 Hannu Moilasen hallitukselle, jolle myös tiedotettiin elokuussa 2017 työsuojelutarkastusten valmistumisesta ja tuloksista. Toinen työntekijöistä irtisanottiin tekaistulla perusteella 31.1.2017 ja toisen määräaikainen työsopimus päätettiin työsuojeluprosessin aikana eläkkeelle siirtymisen vuoksi 31.10.2017. Johan Söderbergin hallitukselle tarkastuksista tiedotettiin marraskuussa 2017. Kumpikaan hallitus ei ole ilmoittanut tutkineensa työnantajan toimintaa.

Työsuojelutarkastuksissa oli myös piirteitä, jotka ovat aiheuttaneet hämmästystä niissä, jotka ovat tutustuneet tapauksiin.

Työsuojelun prosessi

.