Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Työsuojelutarkastus 1

Työnantajan asiattoman toiminnan kohteeksi joutunut työntekijä teki syyskuussa 2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle (työsuojeluviranomainen) valvontapyynnön. Tarkastus valmistui kesäkuussa 2017.

Esimerkkejä työnantajan toiminnasta tapaukseen liittyen:

Toimintamallia on käytetty asiattoman toiminnan kohteeksi joutuneisiin työntekijöihin aiemminkin.

Tilanteisiin/tilaisuuksiin, joihin työsuojeluviranomainen tarkastuskertomuksessaan viitataan, osallistuivat tiimipäällikkö Jaana Ekfors, liiketoimintajohtaja Riitta Laukkanen ja työntekijän kollega. Varoituksen antamiseen liittyivät aiemmin mainittujen esimiesten lisäksi rehtori/johtava rehtori Markku Kantonen sekä hallintopäällikkä Kimmo Orava.

Työsuojeluviranomaisen näkemys

Työsuojelutarkastajan näkemyksen mukaan työnantaja ei ollut noudattanut lainsäädäntöä, aloitti työsuojelutarkastuksen ja lähetti työnantajalle yksilöityjä kysymyksiä sisältävän selvityspyynnön kuormittamisen, häirinnän ja työsyrjinnän osalta. Työnantaja viivytteli vastaamista eikä vastannut tarkastajan kaikkiin kysymyksiin, minkä vuoksi viranomainen vaati työnantajaa täydentämään vastaustaan. Hallintopäällikkö Kimmo Oravan ja liiketoimintajohtaja Riitta Laukkasen nimissa annettu työnantajan vastaus ei perustunut tosiasioihin.

Työsuojeluviranomaisen mielestä mm. alla lueteltu työnantaja toiminta oli laissa mainittua häirintää ja epäasiallista kohtelua:

Viranomainen antoi työnantajalle toimintaohjeen ja velvoittavia kehotuksia sekä edellytti asioiden korjaamista 30.9.2017 mennessä. Työnantaja ei noudattanut viranomaisen kehotuksia määräaikaan mennessä, vaan päätti työntekijän työsuhteen 31.10.2017 eläkkeelle siirtymisen perusteella.

Jatkotoimet

Tarkastuskertomuksen antamisaikaan elokuussa 2017 Taru Tujusen (Kok.) johtamalle yhtymävaltuustolle ja Hannu Moilasen (SDP) johtamalle yhtymähallitukselle tiedotettiin tarkastuksesta. Niiden ei tiedetä reagoineen virkamiesjohdon toimintaan tai viranomaisen määräyksiin.

Uuden yhtymähallituksen (10/2017- ) puheenjohtaja Johan Söderbergille ja Markku Kantosen jälkeen johtavaksi rehtoriksi valitulle Pentti Suursalmelle tehtiin marraskuussa 2017 sovitteluesitys työnantajan toimintaan liittyen. Työnantajan lakimiehen kanssa käyty keskustelu ei tuottanut tulosta.

Työnantaja on haastettu 22.3.2018 käräjäoikeuteen vastaamaan toiminnastaan.

.