Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Tiimipäällikkö Riitta Malmberg

Riitta Malmberg valittiin liikelaitos Edupolin organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.1.2015 tekniikan alan Teollisuuden palvelut -tiimin tiimipäälliköksi. Useat kyseenalaistivat valinnan hänen koulutuksensa ja kokemuksensa huomioiden. Riitta Malmbergin aloittamisen jälkeen Teollisuuden palvelut -tiimin koulutusaloilla alkoi esiintyä johtamiseen ja henkilösuhteisiin liittyviä ongelmia. Tästä poikkeuksena oli Ict:n koulutusala, jonka toiminta oli organisoitu ennen Malmbergin aloittamista. Ict:n koulutusalaa käytettiin vuosina 2015-2016 esimerkkinä, johon muidenkin toivottiin pyrkivän.

Riitta Malmberg osallistui huomattavaan määrään moitittavia tekoja. Malmberg tuotti työntekijöiden tietämättä kyseenalaisia ja totuuden vastaisia dokumentteja, ja hänen on kerrottu osallistuneen aktiivisesti väärien tietojen levittämiseen organisaatiossa. Hänen nimellään myös tuotettiin totuuden vastaisia dokumentteja viranomaiselle. Riitta Malmberg on lisäksi osallistunut yhdessä liiketoimintajohtaja Riitta Laukkasen kanssa kyseenalaiseen tapaan käyttää työhyvinvointijärjestelmiä. Ainakin yhdessä tapauksessa rehtori puuttui tähän syksyllä 2016. Erityisen moitittavaa on, että Riitta Malmberg on levittänyt alaiseen liittyvää terveystietoa, mikä jo itsessään on vastoin lakia. Asian vakavuutta lisää, että hän oli tietoinen, että hänen levittämänsä huhut eivät pidä paikkaansa.

Nykyisen (1.8.2017- ) johtavan rehtorin, Pentti Suursalmen, on kerrottu siirtäneen joulukuussa 2017 Riitta Malmberg yllättäen ja perustelematta syrjään Kone- ja metallialan toiminnasta. Tiimipäällikkö Riitta Malmberg nimitettiin 1.1.2018 koulutusjohtajaksi, minkä jälkeen hänen vastuullaan on tekniikan alan aikuisopiskelijoiden lisäksi myös nuoret opiskelijat.

Henkilökunta on saanut 22.8.2017 tiedon työnantajan toiminnasta. Omistajien edustajina tiedon ovat saaneet myös sekä Moilasen että Söderbergin hallitukset 11.8.2017 ja 14.11.2017. Lisäksi mustamaalauksen kohteena oleva henkilö lähetti 9.1.2018 työyhteisölle ja omistajille korjauksen Riitta Malmbergin/työnantajan levittämiin vääriin tietoihin liittyen.

Riitta Malmbergin työtä esitellään mm. Sunnuntaisuomalainen-lehtiliitteen kirjoituksessa 3.9.2017 sekä Uusimaa-lehden kirjoituksessa 21.1.2018. Uusimaa-lehti ja palkittu Sunnuntaisuomalainen kuuluvat Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:iin.

.